Celkem 13 fotografií, zobrazit všechny
Prodejce:
realitní makléř: Romana Kolářová
Romana Kolářová
telefon: 777235528
romana.kolarova@sorent.cz

Máte dotazy? Nezávazně nás kontaktujte:

* Vaše jméno
* Váš email
* Telefon
* Váš vzkaz
 
  Odesláním dotazu zároveň souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Finanční kalkulačka

Líbí se Vám tato nemovitost, ale nemáte v současné době dostatek finančních prostředků? Rádi Vám poskytneme možnost financování.


Částka:

Úrok:
%

Doba splácení:
let

Měs. splátka:

Prodej pozemku u řeky Černá - Ličov - Desky - u letního táboru Dálava

Cena:
160.000 Kč
Popis nemovitosti:

V zastoupení majitele nabízíme prodej pozemku u řeky Černá – pstruhový revír. Přes pozemek teče potok. Přístup z hlavní komunikace.
Pozemek parc.č. 916 v k.ú. Ličov – Desky se dle aktuálně platné územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) obce Malonty nachází v nezastavěném území v ploše, která je vyznačena jako plocha s rozdílným způsobem využití » louky polokulturní, ladní vegetace.

Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití » louky polokulturní, ladní vegetace jsou charakterizovány takto:
Přípustné využití: 

  • intenzivní a extenzivní hospodaření na trvalých travních porostech 
  • zřizování pastvin
  • výstavba přístřešků, které slouží k ochraně zvířat před nepřízní počasí při sezónním chovu na pastvinách 

Podmíněně přípustné využití:

  • umisťovat jednoduché stavby zemědělské výroby (např. seníky, včelíny, bažantnice apod.) 
  • zřizovat sítě a zařízení technické a dopravní infrastruktury nezbytné pro obsluhu a zásobování přilehlého území 
  • zřizovat vodní plochy a toky
  • zornění TTP pokud nedojde k ohrožení území erozí
  • zalesnění (bude možné vždy až po dohodě s příslušnými dotčenými orgány státní správy a po projednání s orgány ochrany ZPF v případech neodporujících zákonu) 

Nepřípustné využití:
zřizovat a provozovat jakákoliv zařízení (zejména stavby), které nejsou uvedena jako přípustná nebo podmíněně přípustná

Pozemek se nachází v biocentru.

Typ nemovitosti:
Pozemek
Číslo nemovitosti:
CB220606
Operace:
Prodej
Adresa:
Malonty
Plocha pozemku:
1405 m2
Umístění objektu:
samota
2|exactly|48.7247,14.58044
Je zobrazena tato GPS souřadnice:
48° 43' 28.920"N, 14° 34' 49.584"E

Zajistíme vám nejvýhodnější financování. Volejte 775 241 735 – p. Miroslav Zedník a 601 142 787 – p. Andrea Pišňová.