DAŇOVÁ POVINNOST PŘI PRODEJI NEMOVITOSTI

Pokud prodáváte byt nebo jinou nemovitost, převod nemovitosti podléhá v některých případech i dani z příjmů a že tato daň může dosáhnout značné výše. Další důsledky takového opomenutí, jakými je navýšení daně až o 10% a penalizace, jen podtrhnou význam dobré přípravy prodeje ve všech souvislostech, tedy i z daňového hlediska.

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ:

S účinností od 1. 1. 2013 dochází novelou zákona k zásadní změně jak v podání přiznání k dani z převodu nemovitostí, tak především v placení této daně. Zákon tuto daňovou povinnost ukládá stále prodávajícímu, dle nové právní úpravy je poplatník povinen podat daňové přiznání k dani z nabytí nemovité věci nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí. Katastrální úřad vyznačuje ve smlouvě mimo jiné „Vklad práva zapsán v katastru nemovitostí dne…….“. Od tohoto data běží lhůta pro podání daňového přiznání, ve které je daňový subjekt povinen v daňovém přiznání si daň z nabytí nemovité věci vypočítat a ve lhůtě pro podání daňového přiznání daň zaplatit. Sazba daně z převodu nemovitostí z úplatných převodů či přechodů vlastnických práv uskutečněných po 1.1.2013 činí 4% ze základu daně.

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB:

Povinnost podat přiznání k dani z příjmů vychází z doby trvání vlastnictví nemovitosti:

  • vždy se zdaňuje prodej podnikatelských nemovitostí, tj. nemovitostí v obchodním majetku a dále prodej nemovitostí ve vlastnictví osob, pokud trvání vlastnictví nedosáhlo 5 let
  • osvobozen od daně je prodej vlastních nemovitostí, je-li doba trvání vlastnictví nejméně 2 roky a jedná-li se o prodej bytu nebo domu s nejvýše dvěma byty, pokud je prodávající vlastnil a současně v něm měl bydliště nejméně po dobu dvou let bezprostředně před prodejem
  • osvobozen od daně je prodej vlastních nemovitostí, dosahuje-li doba trvání vlastnictví nejméně 5 let

Příjem z převodu nemovitostí ve společném jmění manželů se zdaňuje u jednoho z nich. Příjem z převodu nemovitosti se zdaňuje společně s dalšími příjmy za kalendářní rok. Od výše uvedeného je nutno odlišit tzv. převody družstevních bytů, kdy se jedná pouze o převod práv člena družstva a nikoliv o převod nemovitosti.

Specifickou záležitostí jsou převody družstevních bytů do vlastnictví členů podle zákona č. 72/94 Sb. A jejich prodej dalším osobám v době do 2 let. Podrobné informace, jak postupovat v tomto a v jiných případech Vám může poskytnout některý daňový poradce.