Nemovitosti:

Vyhledávání nemovitostí

Mám zájem
Region
Typ nemovitosti
Subtyp nemovitosti
zvolte si typ nemovitosti
Upřesněte lokalitu
Ev. číslo nabídky
 

Nové bydlení v roce 2020

Nové bydlení v roce 2020 - astronomický rok. Ekologické bydlení od roku 2020: Jaké změny budou brzy platit?

Asi každý by chtěl v tomto astronomickém roce bydlet v novém. S námi se Vám to může splnit…nové domy na okraji Českých Budějovic v roce 2020. Volejte pro více informací.

Lesy

Lesy - klimatická změna a kůrovec Někteří z nás nazývají současné výkyvy počasí klimatickou změnou a jiní zase jen dočasným obdobím, které se periodicky opakuje a není nutné se tím nechat příliš znepokojovat. Ať si o tom myslíme cokoliv, tak je však více než zřejmé, že v přírodním prostředí dochází ke změnám tak rozsáhlým, že to v minulosti lesníci, zemědělci ani ochránci přírody ještě nezažili.

Roudné

Obec 3 km jižně od Českých Budějovic, bývalá městská ves (1505—1850).
Roku 1850 zanikl poddanský vztah městské vsi a Roudné se stalo osadou obce Rožnov. Od 1890 bylo samostatnou obcí s převážně německým obyvatelstvem. Roku 1869 stálo v Roudném 31 domů se 194 obyvateli a tento stav se až do první světové války téměř neměnil. K růstu vsi a změně národnostního poměru došlo přílivem nových obyvatel po roce 1918. K 1930 mělo Roudné již 71 domů a 295 obyvatel (216 Čechů a 78 Němců), 1950 již 88 domů a 323 obyvatel a 1970 100 domů a 370 obyvatel. Roku 2001 bylo napočítáno v celé osadě (a obci) 171 domů (z toho 19 neobydlených) a 554 obyvatel. Sčítání 2011 zaznamenalo v obci 315 domů (z toho 18 neobydlených) a 1 058 obyvatel.

Roudné je typickou vrcholně středověkou lokační vsí, založenou při levém břehu řeky Malše, která tvořila východní stranu návsi. Most byl situován jižně od vsi. Základ středověké vsi tvořily dvě řady velkých usedlostí vymezující náves. V období po polovině 18. století ves zaznamenala relativně velký růst, který trval do 2. třetiny 19. století. Teprve v té době vznikla souvislá řada usedlostí na západní straně vsi, po západní straně severojižní cesty a první stavení jihozápadně od vsi. Plochu návsi při řece zaplnilo několik domků. Současně bylo postaveno několik dalších usedlostí podél ulice z jihozápadního koutu návsi, při vidlici cest. Důležitou změnou se stala regulace řeky, která jižně od vsi dříve tvořila velké zákruty a severozápadně od Roudného se rozlévala do široké nivy. Část tehdy zaslepených úseků toku zůstala zachována.

Roudné bylo na počátku 20. století malou vsí, které se za první republiky rozšířila k jihozápadu podél silnice do Plavu (Roudenská) a spojovací ulice Komenského. Teprve v 70. letech 20. století se rozšiřovala také k severozápadu, podél silnice do Rožnova, ale až v 90. letech došlo k částečnému stavebnímu propojení s Novým Roudným. Tento v podstatě organický urbanistický vývoj byl na počátku 21. století vystřídán novou výstavbou na rozsáhlých plochách bez vazby na stávající sídelní strukturu. Největší takový celek představují Velké Role, území mezi Plavskou silnicí a železnicí do Horního Dvořiště. Výstavba se zde rozvinula především 2006—2009, do té doby zde byla pouze zemědělská půda. Další domy zde vyrostly po roce 2011. Půdorysnou osnovu tvoří dvě dlouhé ulice ve tvaru „T“, Zahradní, vybíhající z Plavské, a k ní kolmá Lesní, na obou koncích slepě zakončená. Celek doplňují ještě pravoúhlé ulice Polní a Luční. Z většiny ulic vedou krátké slepé výběžky. Jižně od Zahradní ulice přetrvává rozsáhlé území, určené územním plánem 2014 rovněž k zástavbě, kterou však nebude možné na již realizované části smysluplně napojit. Totéž bude asi platit o budoucí zástavbě území východně od Plavské ulice. Územní plán přitom trasy nových ulic neřeší, vyznačuje pouze plochy k zástavbě jako celek. Velké Role budou nově zastavěny rodinnými domy a nabízejí krásné bydlení pro všechny co chtějí bydlet na okraji Českých Budějovic.

Základní informace o prodeji nemovitých věcí z pohledu DPH od roku 2016

Od roku 2016 se opět mění pravidla uplatňování DPH u převodu nemovitých věcí. Vše vychází z § 56 zákona o DPH („ZDPH“) v návaznosti na evropskou směrnici k DPH.

Od roku 2013 musí být energetický štítek součástí pronájmu celých budov

například rodinných domů - a prodeje nemovitostí. Takzvaný Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) bude od ledna nově zapotřebí i při pronájmu bytu.

Bude daň z nabytí nemovité věci platit kupující?

Vláda počítá s tím, že už od dubna 2016 bude výlučným poplatníkem této daně nabyvatel nemovitosti.

Jak řešit vypořádání příspěvků na správu domu při prodeji bytu?

8.2.2016 - Jedna z často opomíjených záležitostí při prodeji nebo koupi bytu je vypořádání příspěvků.

Vlastník bytové jednotky přispívá na správu společných částí domu zálohově. Při prodeji může vzniknout situace, kdy má prodávající přeplatek nebo naopak dluh u společenství vlastníků jednotek (SVJ). Obě situace se dají samozřejmě řešit. Podstatou je dohoda mezi prodávajícím a kupujícím.

Majitel nemovitosti přispívá nejčastěji na běžný provoz domu, který zahrnuje osvětlení společných prostorů, pojištění domu, výtahy a podobně. Výraznější mohou být však příspěvky do fondů oprav, kde SVJ šetří na větší opravy domu. Může se tedy snadno stát, že prodávající má v tomto fondu našetřeno desetitisíce a to by měl samozřejmě zohlednit do prodejní ceny bytové jednotky. Horší variantou se může stát, že naopak na úhradách za příspěvky dluží. Každopádně ani jednu možnost většinou nenajdete uvedenou v inzerátu, ale je třeba ji řešit ještě před podpisem smlouvy.

Způsob řešení vypořádání příspěvků je vhodné zanést přímo do kupní smlouvy. Zejména pokud jde o dlužnou částku a prodávající o ni poníží kupní cenu. Ústní dohody se těžko dokazují. V případě dluhu SVJ první osloví současného majitele, protože převodem bytu přechází dluhy na kupujícího. Na druhou stranu prodávající za dluhy vůči SVJ z doby jeho vlastnictví bytové jednotky ručí, tudíž SVJ v důsledku může dluhy požadovat po prodávajícím. Celý proces vymáhání dluhů bývá zdlouhavý a dotýká se obou stran.

Pokud má prodávající u SVJ přeplatek, nemůže ho dle nového občanského zákoníku vymáhat přímo od SVJ. Mnohdy se může jednat i o statisíce, proto by tato částka měla být zohledněna do kupní ceny. Jedná se o prostředky na budoucí zhodnocení bytu. V takovém případě není nutné uvádět dohodu o navýšení kupní ceny do smlouvy. Informace o přeplatku je důležitá zejména pro prodávajícího.

Při prodeji bytu je k řešení mnoho důležitých věcí. Avšak pokud se na vypořádání příspěvků domu zapomene, znamená to riziko pro obě strany. Není nic jednoduššího, než si vyžádat od SVJ potvrzení o dlužné částce či přeplatku za příspěvky. SVJ je povinno tento dokument na vyžádání majitele vydat. Zajímat by měl i kupujícího, který by měl tento dokument při koupi bytu vždy chtít vidět. Jen tak lze předejít pozdějším sporům ohledně přeplatků či dluhů na správu domu.

Od roku 2013 má být vyšší daň z převodu nemovitostí

Dohodnutá úsporná vládní opatření mohou na trhu nemovitostí letos nepřímo zvýšit nabídku, a tedy snížit cenu bytů či domů. Od roku 2013 se totiž má zvednout daň z převodu nemovitostí ze 3 na 4%.

Dohodnutá úsporná vládní opatření mohou na trhu nemovitostí letos nepřímo zvýšit nabídku, a tedy snížit cenu bytů či domů. Od roku 2013 se totiž má zvednout daň z převodu nemovitostí ze 3 na 4 %.

Například při prodeji domu za 2 miliony korun tak nyní prodávající státu odvede 60 tisíc.

Pokud by prodával až v roce 2013, na dani zaplatí 80 tisíc korun! Kdo prodává, musí spěchat. Menší výnos bude zřejmě lidi motivovat k uskutečnění prodeje ještě letos. Nicméně daň z převodu se vyměřuje buď z tržní ceny, nebo podle odhadu, který musí být doložen k daňovému přiznání. Vždy se daň počítá z vyšší hodnoty – takže klesající tržní cena by se nemusela projevit na výši daně.

TOPlist